ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada
Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Actualizat pe 25.10.2018

La expirarea termenului maxim de 12 luni din ziua depunerii cererii/dosarului de renunțare la cetățenia RM, solicitantul urmează să consulte Decretele Președintelui Republicii Moldova,publicate pe pagina http://www.germania.mfa.md/eliberarea-adeverintei/, (anexate mai jos) pentru a verifica dacă se regăsește în lista persoanelor a căror renunțare a fost aprobată.

În cazul în care s-a regăsit în listă, pentru a primi Adeverința privind renunțarea la cetățenia RM, solicitantul urmează să expedieze în adresa Ambasadei (Botschaft der Republik Moldau, Gotlandstr. 16, 10439 Berlin) următoarele:

  • Cererea, care poate fi descărcată aici;
  • 2 fotografii color, 35 mm x 45 mm, pe fundal alb (fotografiile trebuie să fie decupate în prealabil);
  • Pașaportul/pașapoartele (în cazul în care deține 2 pașapoarte valabile);
  • Un plic cu adresa solicitantului de adeverință şi cu timbre în sumă de 3,60 euro;
  • Dovada achitării taxelor.

Cu 3 zile înainte de solicitarea adeverinței, solicitantul trebuie să transfere taxa de 50 Euro pe contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau
Deutsche Bank AG/Berlin
BLZ 100 700 00
Kt.- Nr. 5584479
IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Adeverință renunțare + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită adeverința.

Important!

  • - Examinarea cererii durează până la 12 luni de zile, ceea ce înseamnă că renunțarea poate fi aprobată și mai devreme, motiv pentru care nu recomandăm călătoriile în această perioadă, cu excepția situațiilor de urgență majoră, deoarece din momentul emiterii Decretului Președintelui RM privind renunțarea la cetățenie, pașaportul moldovenesc nu mai este valabil și nu este posibil de a călători în baza acestuia;
  • - În cazul în care până la emiterea Adeverinței privind renunțarea la cetățenie, solicitantul a pierdut pașaportul moldovenesc, se va prezenta dovada pierderii/furtului de la poliție sau o declarație pe proprie răspundere prin care se explică pierderea/furtul pașaportului.

Decretele Președintelui Republicii Moldova cu lista persoanelor a căror cerere de renunțare la cetățenia Republicii Moldova a fost aprobată :