ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada


Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Acte notariale

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania aduce la cunoştinţă cetăţenilor moldoveni, străini şi apatrizi, că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea actelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbare nume şi prenume etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluţionarea unor cerinţe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu permit acest lucru. Este vorba despre situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deţinut până la căsătorie).

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologiilor Informaţionale (în prezent Ministerul Dezvoltării Informaţionale) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

În acest context, misiunea diplomatică solicită cetăţenilor moldoveni, străini sau apatrizi să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova cu efectuarea rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să-l contactaţi responsabil de exercitarea funcţiilor consulare, la telefonul 030-28-35-237 sau e-mail:konsulat@botschaft-moldau.de.