ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada


Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Acte notariale

Perfectarea actelor notariale


Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin efectuează perfectarea actelor notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau temporar în Republica Federală Germania pentru persoanele domiciliate în Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein şi în Danemarca. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă, următoarele documente:

  • Paşaport naţional pentru călătorii în străinătate sau buletin de identitate valabile;
  • Cerere în scris cu indicarea scopului cu care se solicită perfectarea actului;
  • Copia paşaportului pentru călătorii în străinătate sau a buletinului de identitate valabile a persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii);

4. Dovada achitării taxei pentru procură, conform detaliilor de mai jos:

Cu 5 zile înainte de prezentarea la Ambasadă, solicitantul urmează să transfere taxele pe contul bancar indicat mai jos:

- Persoanele fizice achită pentru procură:

Taxa : 40 Euro
Botschaft der Republik Moldau
Deutsche Bank AG/Berlin
BLZ 100 700 00
Kt.- Nr. 5584479
IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
BIC: DEUTDEBBXXX

- Persoanele juridice achită pentru procură:

Taxa: 70 Euro
Botschaft der Republik Moldau
Deutsche Bank AG/Berlin
BLZ 100 700 00
Kt.- Nr. 5584479
IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ” Procură + Numele și Prenumele sau denumirea persoanei juridice” din numele cui se face procura.