ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada


Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Profilul ţării - Germania

Scurtă prezentare a situaţiei economico-financiare a Germaniei


Din punct de vedere economic Germania este unul dintre cele mai dezvoltate state ale lumii. În anul 2007 PIB-ul RFG a constituit 2630, milliarde Euro, ceea ce alcătuieşte 29% din PIB-ul UE. Analiza indicatorilor macroeconomici înregistraţi pe parcursul anului 2007 denotă o evoluţie ascendentă a Republicii Federale Germania (creşterea economică de 2,5%), dar un ritm mai moderat comparativ cu indicatorii economici din anul 2006 (2,9%), perioadă când Germania a cunoscut cea mai mare creştere economică în ultimii zece ani. Prognozele efectuate în decembrie 2006 s-au dovedit a fi corecte, deoarece avântul economic lansat în 2005, odată cu venirea coaliţiei de guvernământ a continuat în pofida creşterii masive a taxei pe valoare adăugată în 2007. Forţa economică internă a actorilor economiei germane a fost suficient de puternică pentru contracararea efectelor restrictive ale politicii fiscale.

Conform studiilor, creşterea economică în toate sectoarele economiei germane pierde din dinamica înregistrată în anul 2006. În special, indicele stagnării relative a afectat sectorul construcţiilor şi comerţul, acest lucru se datorează în primul rând majorării TVA de le 16% la 19%, începând cu ianuarie 2007, iniţiativă a Coaliţiei germane de guvernământ. Această decizie a urmărit generarea unor surse de venituri care ar fi suficiente pentru a finanţa o parte din reducerea contribuţiei pentru şomaj, de la 6,5%, la 4,5%. Deşi analiştii economici au prognozat o atitudine mai reticentă a reprezentanţilor economiei germane, încrederea în economia germană a atins un nivel record în luna aprilie, rata şomajului ajungând la cea mai mică valoare din ultimii şase ani, urmare a sporirii numărului de angajaţi noi necesari pentru a face faţă cererii venite din afara ţării.

Mediul de afaceri în Germania


Volumul şi orientarea geografică a comerţului exterior

În anul 2007, forţa motrice a economiei germane a rămas a fi cererea mare de mărfuri şi servicii din străinătate, care în pofida aprecierii masive a monedei Euro vis-à-vis de dolarul SUA, a evoluat în ascensiune. Astfel, raportat la datele din 2006, exporturile au căpătat amploare, crescând în cursul acestui an cu 11,8%. Creşterea importurilor faţă de aceeaşi perioadă a fost de doar 6,3 procente. De asemenea, excedentul comercial al Germaniei a atins la finele lui 2007 valoarea de 16,5 miliarde de euro, cu un miliard şi jumătate mai mult decât în 2006. Calculele nivelului de creştere economică în Germania efectuate de băncile germane şi instituţiile de cercetări economice indică cifra medie de 2.5%, comparativ cu 2.9% din anul precedent.

În practică această înseamnă că industria lucrează în continuare la capacitate maximă, investiţiile întreprinderilor sunt în continuă creştere şi rata şomajului a atins cel mai scăzut nivel din ultimii şapte ani. Totuşi, creşterea economică reală pentru anul 2008 se va diminua la 1,8%. Principalii factori de risc pentru economia germană sunt printre altele aprecierea puternică a monedei Euro, creşterea necontrolată a preţului petrolului şi nesiguranţa care domină pe pieţele financiare internaţionale. În plus, ameliorarea conjuncturii economice germane a fost parţial frânată şi de creşterea semnificativă a preţului la energie şi alimente.

Încât priveşte partenerii comerciali de bază, o pondere de peste 50% revine statelor Uniunii Europene. La fel este de menţionat trendul crescător al relaţiilor comerciale cu statele Europei Centrale şi de Est. În această regiune un partener important în ceea ce priveşte importul mărfurilor germane rămâne a fi Polonia, situinduse pe locul 10 la export şi pe locul 12 la import. Printre ceilalţi parteneri de bază a spaţiului Europei Centrale şi de Est sunt Cehia şi Ungaria. De menţionat este menţinerea rapidă a exporturilor chineze pe locul 3 în ultimii doi ani, precum şi intensificarea relaţiilor comercial economice cu Federaţia Rusă (locul 10 la import şi 12 la export).

În tabelul ce urmează sunt prezentaţi primii 15 dintre cei mai importanţi parteneri ai Germaniei în ceea ce priveşte comerţul exterior în anul 2007:

  Export Import
  Ţara 2007 2006 Ţara 2007 2006
Mlrd., Euro Mlrd., Euro
  Export total 969,0 893,0 Import total 772,5 734,0
1. Franţa 93,9 85,0 Franţa 64,9 62,1
2. SUA 73,4 78,0 Olanda 64,3 60,7
3. Marea Britanie 71,0 64,7 China 54,6 50,0
4. Italia 65,1 59,3 SUA 45,6 49,2
5. Olanda 62,4 56,5 Italia 44,3 41,5
6. Austria 52,8 49,5 Marea Bitanie 43,4 40,8
7. Belgia 51,4 46,7 Belgia 38,8 33,4
8. Spania 48,2 41,8 Austria 32,8 30,3
9. Elveţia 36,4 34,8 Elveţia 29,8 25,2
10. Polonia 36,1 29,0 Federaţia Rusă 28,8 30,0
11. China 29,9 27,5 Republica Cehă 26,2 21,9
12. Federaţia Rusă 28,2 23,4 Polonia 24,1 21,2
13. Republica Cehă 26,0 22,5 Japonia 24,1 24,0
14. Suedia 21,7 18,8 Spania 21,1 19,8
15. Ungaria 17,3 16,0 Ungaria 18,1 15,7

Principalele produse exportate şi importate de Germania

Principalele produse exportate în 2006, care au constituit 45% din volumul total de export al Germaniei:
automobile şi părţi componente pt. acestea (22,8%), aparate electrice şi elemente electronice (12,3%), maşini (11,8), aparate, energie electrică, ditribuţia acesteia (5%), metale şi produse din acestea (5%), aparate optice şi de măsură (2,2%).
Principalele produse importate în 2006, care au constituit 34% din volumul total de import al Germaniei:
automobile şi părţi componente pt. acestea (14,1%), combustibil şi gaz natural (6,7%), maşini şi utilaje (8,5%), aparate electrice şi elemente electronice (12,1%), metale şi produse din acestea (5,4%), maşini de birou şu aparate de prelucrare a datelor (4,6%).

Comerţul exterior cu RFG şi produse moldoveneşti de export cu şanse de a-şi păstra şi/sau a-şi majora ponderea pe piaţa Germaniei

Comerţul exterior al RM în anul 2007, mil dolari SUA

Denumirea ţării
Export Import Balanţa comercială
(export-import)
Total Ponderea, % Total Ponderea, %
Total 1341,8   3689,9   -2348,1
Ţările Uniunii Europene - total 679,3 51,1 1681,3 45,6 -1002,0
Germania 86,3 6,4 319,4 8,7 -233,1

Ponderea grupurilor de produse moldoveneşti exportate în Republica Federală Germania este prezentată în tabelul de mai jos.

Grupul de produse după SA %
1. Materii textile si articole din aceste materiale 0.5407
2. Incaltaminte, palarii, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; Pene si fulgi preparati si articole din acestea; Flori artificiale; Articole din par uman 0.1843
3. Produse alimentare, bauturi, lichide alcoolice si otet; Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati 0.1500
4. Metale comune si articole din metale comune 0.0458
5. Produse ale regnului vegetal 0.0351
6. Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din acestea; Articole de curelarie si de selarie, articole de voiaj, bagaje de mina, sacose si articole similare; Articole obtinute prin prelucrarea intestinelor de ani 0.0183
7. Masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; Aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acest 0.0065
8. Produse ale industriei chimice si ale industriilor conexse 0.0046
9. Marfuri si produse diverse 0.0041
10. Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, de control sau de precizie; Instrumente si aparate medico-chirurgicale; Ceasuri; Instrumente muzicale; Parti si accesorii ale acestora 0.0035
11. Animale vii si produse ale regnului animal 0.0026
12. Vehicule, aeronave, vase si echipamente auxiliare de transport 0.0021
13. Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; Hirtie sau carton recuperabile (maculatura); Hirtie si carton si articole din acestea 0.0006
14. Produse minerale 0.0005
15. Materiale plastice si articole din material plastic; Cauciuc si articole din cauciuc 0.0004
16. Lemn, carbune de lemn si articole din lemn; Pluta si lucrari din pluta; Lucrari din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele 0.0003
17. Perle naturale sau de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau suflate cu metale pretioase si obiecte din acestea; Bijuterii de fantezie; Monede 0.0002
18. Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica si din materiale similare; Produse ceramice; Sticla si articole din sticla 0.0001

Regimul de comerţ exterior şi investiţii al Germaniei


Cadrul juridic intern

Comerţ

Informaţii ample privind cadrul juridic al derulării tranzacţiilor comerciale între Republica Moldova şi Germania (UE) (incl. TVA, accize, contingente, licenţe, sistemul de preferinţe) sunt prezentate pe pagina WEB oficială a UE.

Portal principal ce include toate conexiunile
Informaţii privind vămuirea şi taxarea
Calculul cotei de import
Aplicarea TVA
Calculul taxelor vamale la import

Facilităţi oferite de Germania investitorilor străini

Germania oferă facilităţi esenţiale pentru investitorii străini. De obicei acestea sunt oferite în formă de vacanţe fiscale, co-creditare, suport logistic etc. Oferirea acestor facilităţi sunt, de regulă, decizii luate la nivel regional (de landuri), adică local. Fiecare dintre regiuni oferă facilităţi distincte în funcţie de posibilităţile acestora, incluzând la fel suport în selectarea spaţiului necesar, selectarea personalului, perfectarea actelor, etc. La fel la nivel local există programe de suport al investitiorilor, acestea variind de la regiune la regiune. În domeniul finanţării afacerilor este de menţionat Banca Germană pentru Reconstrucţie KfW, care îşi oferă suportul în finanţarea proiectelor investiţionale. La nivel de stat pentru acest sector este responsabil Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare precum şi Ministerul Economiei şi Muncii.

Pentru detalii urmează a fi accesate paginile WEB ale landurilor (regiunilor) Germaniei.

Oportunităţi de afaceri

Pagina German Business Portal (http://www.german-business-portal.info) oferă companiilor străine posibilitatea de a obţine rapid şi eficient informaţii referitor la oportunităţile de afaceri din Republica Federală Germania, constituind o platformă excelentă de a găsi un partener de afaceri. Portalul prezintă informaţii, doar în limba engleză, despre Germania şi contacte pentru stabilirea unor relaţii de afaceri. Oferta informaţională cuprinde sfaturi despre modul de trai şi de muncă în Germania, date economice, prevederi legale pentru import şi ale regimului fiscal. De asemenea sînt incluse şi link-uri către cele mai importante reprezentanţe ale economiei germane. German Business Portal activează în strînsă legătură cu Centrul Electronic pentru Comerţ (E-Trade-Center), operat de Agenţia Federală de Comerţ Exterior.

Introducerea Preferinţelor Comerciale Autonome pentru Republica Moldova

Relaţia dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova se bazează pe Acordul de parteneriat şi cooperare care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Unul dintre obiectivele sale principale rezidă în promovarea comerţului şi investiţiilor, precum şi a relaţiilor economice armonioase între părţi, favorizînd astfel dezvoltarea lor economică durabilă. În planul de acţiuni din cadrul politicii europene de vecinătate (PdA PEV) pentru Republica Moldova, care a fost adoptat în 2005, UE s-a angajat să aibă în vedere posibilitatea acordării unor preferinţe comerciale autonome (PCA) suplimentare pentru Moldova cu condiţia ca Moldova să-şi fi îmbunătăţit cosiderabil sistemele de control şi de certificare a originii mărfurilor.

În 2006, Moldova şi-a reformat legislaţia vamală şi, la începutul anului 2007, a fost atins un nivel satisfăcător de punere în aplicare a noii legislaţii. În conformitate cu PdA PEV, nivelul obiectivelor relaţiei UE-Moldova va depinde de gradul de angajare al acesteia din urmă faţă de valorile comune, precum şi de măsura în care pune în practică priorităţile comune convenite, inclusiv disponibilitatea de a se angaja în reforme economice eficiente. În plus, pentru a beneficia de sistemul preferinţelor tarifare suplimentare în cadrul regimului SPG+, Moldova a îndeplinit condiţiile de ratificare şi de punere în aplicare eficientă a principalelor convenţii internaţionale privind drepturile omului şi drepturile muncii, protecţia mediului şi buna guvernare.

La 21 ianuarie 2008, Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene (UE) a adoptat Regulamentul privind introducerea Preferintelor Comerciale Autonome (PCA) pentru Republica Moldova (RM). Documentul în cauză reprezintă oficializarea finală a deciziei anunţate anterior de instituţiile comunitare şi lansează o abordare nouă în relaţiile comerciale moldo-comunitare. PCA permite pentru aproape toate produsele originare din ţările beneficiare accesul pe piaţa UE fără restricţii cantitative şi taxe vamale, unica excepţie fiind importurile de vin, carnea de viţel şi unele produse din peşte, asupra căror se aplică cotele tarifare.

Textul Regulamentului a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE şi a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2008, dar aplicarea de facto a acestuia a fost posibilă începînd cu luna martie 2008. Actualmente oamenii de afaceri au posibilitatea de a exporta marfurile produse în Republica Moldova, beneficiind de acordurile bilaterale de liber schimb semnate cu tarile Comunităţii Statelor Independente, CEFTA şi avantajele oferite de PCA

Cadrul juridic extern al relaţiilor economice

Informaţii detaliate privind apartenenţa Germaniei la acorduri multilaterale şi organizaţii internaţionale pot fi găsite la următoarea adresă internet: www.auswaertiges-amt.de

Cadrul juridic al relaţiilor economice bilaterale Germania şi Republica Moldova

  • Acord între Republica Federală Germania şi Republica Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor din 28.02.1994
  • Acord între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la transporturile transfrontaliere de persoane şi mărfuri din 11.10.1995
  • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică din 28.02.94
  • Acord privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania din 21.05.99
  • Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară din 29 decembrie 2000

Alte informaţii utile


Informaţii ample cu privire la vizele acordate de Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova pot fi găsite pe pagina WEB a misiunii de la Chişinău la adresa: http://www.chisinau.diplo.de/Vertretung/chisinau/ro/Startseite.html

Trecerea peste frontiera UE cu obiecte personale strict necesare, precum şi produse alimentare este de principiu admisă. Pentru acestea nu sunt prevăzute careva taxe vamale sau impozite, sunt însă limitate cantitativ. Categoriei date sunt atribuite şi cadourile private. Informaţii detaliate pot fi obţinute accesînd următoarele site-uri:

Restricţii la importul animalelor şi plantelor
Restricţii la importul produselor alimentare

Adrese utile pentru oamenii de afaceri:


Ambasada Republicii Modova în Republica Federală Germania:

Gotlandstr. 16, 10439 Berlin
Tel.: 00 49 30 44 652 970 (secretariat)
        00 49 30 44 652 971 (secţia economică)
Fax: 00 49 30 44 652 972
E-mail: office@botschaft-moldau.de

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main:

Adelheidstr. 8, 60433 Frankfurt am Main
Tel.: 00 49 69 527 808
Fax: 00 49 69 531 007
E-mail: office@konsulat-moldova.de

Informaţii aferente fiecărui dintre cele 16 landuri federale ale Germaniei pot fi găsite la următoarea adresă internet. Tot aici pot fi găsite şi toate adresele instituţiilor economice aflate în aceste regiuni.

NOTĂ:

Dat fiind faptul, că structura responsabilităţilor în sectorul economic al Germaniei este destul de complicat, recomandăm agenţilor economici din Republica Moldova, care intenţionează iniţierea unei cooperări cu Republica Federală Germania, să se adreseze Ambasadei Republicii Moldova la Berlin sau reprezentanţelor sale la Bonn şi la Frankfurt pe Main pentru a primi suportul necesar.

Adresele organizaţiilor economice germane în internet:

Camere de Comerţ şi Industrie
Reprezentanţe ale CCI în străinătate
Consiliul german pentru industrie şi comerţ
Uniunea Federală a Industriaşilor Germani
Uniunea centrală a meşteşugăritului
Departamentul statistic
Comitetul german pentru Târguri şi Expoziţii
Biroul Federal pentru Informaţii privind Comerţul Exterior
Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei
Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)
Banca Germană pentru Reconstrucţie