ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada


Privatization

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Relaţiile bilaterale Moldova-Germania


Republica Federală Germania a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 14 decembrie 1991, iar relaţiile diplomatice au fost stabilite la 30 aprilie 1992. Deschiderea misiunilor diplomatice - a Ambasadei Republicii Federale Germania la Chişinău la 2 noiembrie 1992, şi a Ambasadei Republicii Moldova la Bonn la 28 martie 1995, - a confirmat interesul ambelor ţări de a extinde şi aprofunda colaborarea bilaterală.

În perioada ce s-a scurs raporturile moldo-germane au evoluat sub semnul prieteniei şi bunei înţelegeri. Republica Moldova se bucură de sprijinul din partea Germaniei în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene, îndeosebi în procesul de realizare a reformelor democratice şi economice şi de integrare a ţării în structurile europene. Germania a jucat un rol important în ce priveşte aderarea Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, la Organizaţia Mondială a Comerţului şi invitarea ţării noastre la Conferinţa Europeană, de asemenea la elaborarea şi adoptarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană. Printre evenimentele mai recente o importanţă deosebită a avut-o adoptarea de către Bundestag la 6 mai 2004 a moţiunii parlamentare "A sprijini calea spre reunificare şi democratizare în Moldova", care stabileşte patru obiective cardinale ale politicii germane şi europene în raport cu Moldova: consolidarea in Moldova a democraţiei şi a statului de drept, dezvoltarea economică durabila a ţării, soluţionarea conflictului transnistrean şi consolidarea şi aprofundarea relaţiilor între Moldova şi UE. De asemenea, necesită a fi menţionată participarea experţilor din Germania la Misiunea Europeană de monitorizare şi control vamal şi de frontieră a hotarului moldo-ucrainean începând cu decembrie 2005.

Contactele politice bilaterale au fost destul de intense şi productive. Unul dintre cele mai importante evenimente a fost vizita oficială în Germania a Preşedintelui Republicii Moldova în 1995, în cadrul căreia au fost puse bazele juridice ale relaţiilor moldo-germane, fiind semnată Declaraţia comună privind principiile de colaborare între Republica Moldova şi Republica Federală Germania şi alte acorduri bilaterale. Dialogul politic a fost menţinut prin vizite reciproce ale diferitor delegaţii, care au contribuit esenţial la dinamizarea cooperării bilaterale:

 • Aprilie 1993 - vizita de lucru în Germania a dlui Nicolae Ţâu, Ministrul Afacerilor Externe al RM;
 • Iulie 1993 - vizita de lucru în RM a dlui H.Schäfer, Ministrul de Stat al MAE al RFG;
 • Octombrie 1995 - vizita oficială în RFG a dlui Mircea Snegur, Preşedintele RM;
 • Februarie 1997 - vizita în RFG a delegaţiei parlamentare a RM în frunte cu dl Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului RM;
 • Octombrie 1997 - vizita de lucru în RFG a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al RM;
 • Noiembrie 1997 - participarea delegaţiei RM în frunte cu dl Petru Lucinschi, Preşedintele RM, la "Prezentarea Republicii Moldova" la Frankfurt pe Main;
 • Octombrie 1998 - participarea delegaţiei RM în frunte cu dl Oleg Stratulat, Viceprim-ministru al RM, la "Zilele Culturii" ale Republicii Moldova în Germania;
 • noiembrie 1998 - participarea dlui Petru Lucinschi, Preşedintele RM, la Conferinţa Internaţională Europa Forum de la Berlin;
 • Iunie 1999 - participarea dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al RM, la Conferinţa ministerială privind Pactul de Stabilitate pentru Sud-estul Europei (Köln);
 • Septembrie 1999 - participarea dlui Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului RM, la Conferinţa Preşedinţilor Parlamentelor statelor membre ale Consiliului Europei şi Grupului G8, consacrată aniversării a 50-a de la fondarea Parlamentului German (Berlin);
 • Mai 2000 - vizita de lucru la Berlin a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al RM;
 • Mai - iunie 2000 - participarea delegaţiei RM în frunte cu dl Dumitru Braghiş, Prim-ministrul RM, la ceremonia de deschidere a Expoziţiei Mondiale EXPO 2000 la Hanovra;
 • august 2000 - participarea dlui Petru Lucinschi, Preşedintele RM, la ceremonia de sărbătorire a Zilei Naţionale a Republicii Moldova în cadrul EXPO 2000 la Hanovra;
 • Noiembrie 2000 - vizita de lucru la Berlin a dlui Dumitru Braghiş, Prim-ministrul RM, cu ocazia participării la Conferinţa Internaţională "Europa în secolul XXI";
 • Ianuarie 2001 - vizita la Chişinău a dlui Friedbert Pflüger, Preşedintele Comisiei Parlamentare pentru Afacerile Europene al Bundestagului german;
 • Mai 2001 - vizita de lucru la Chişinău a dlui Gert Weisskirchen, Deputat în Parlamentul Federal German, Purtător de cuvînt pentru politica externă al fracţiunii Partidului Social-Democrat, responsabil pentru relaţiile cu RM;
 • Iunie 2001 - vizita de documentare în RM a dlui Wolfgang Gehrcke, Deputat în Parlamentul Federal German, Vicepreşedintele fracţiunii parlamentare a Partidului Socialismului Democratic;
 • Iulie 2001 - vizita la Chişinău a dlui Christoph Zöpel, Ministrul de Stat al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al RFG;
 • Februarie 2002 - participarea dlui Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe al RM, la cea de-a 38-a Conferinţă Internaţională privind politica de securitate (München);
 • Septembrie 2003 - vizita de lucru la Berlin a dlui Nicolae Dudău, Ministrul de Externe al RM;
 • Octombrie 2003 - vizita în RM a dlui Ralf Schütte, Şeful Direcţiei de spaţiu al MAE german, cu ocazia participării la conferinţa "RM pe calea spre UE", organizată de fundaţia Bertelsmann;
 • Ianuarie 2004 - participarea unei delegaţii din Republica Moldova în frunte cu dl Mihai Camerzan, Vicepreşedinte al Parlamentului RM, din componenţa căreia a făcut parte şi dl Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe, la lucrările Conferinţei Internaţionale "O perspectivă europeană pentru Republica Moldova" (Niederpoecking, Bavaria), organizată în cooperare cu MAE german şi Societatea Europa de Sud-est;
 • Aprilie 2004 - vizita la Berlin a dlui Andrei Stratan, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu ocazia participării la lucrările Conferinţei OSCE privind Antisemitismul;
 • Iunie-iulie 2004 - desfăşurarea consultărilor moldo-germane privind Tratatul FACE modificat şi Angajamentele de la Istambul. Delegaţia din Republica Moldova, condusă de dl Vasile Şova, Ministrul pentru Reintegrare, din componenţa căreia a făcut parte şi dna Eugenia Kistruga, Prim-viceministrul Afacerilor Externe, a avut un şir de întâlniri cu oficialităţile germane;
 • Septembrie 2004 - vizita la Chişinău a dnei Claudia Nolte, responsabil în cadrul Bundestag-ului pentru relaţiile cu Republica Moldova, în cadrul căreia au avut loc întâlniri cu Preşedintele Republicii Moldova, Ministrul Afacerilor Externe, deputaţi şi reprezentanţi ai diferitor partide politice şi organizaţii non-guvernamentale;
 • Noiembrie 2004 - vizita la Berlin a delegaţiei parlamentare din Republica Moldova, condusă de dl Vadim Mişin, Vicepreşedintele Parlamentului RM;
 • Noiembrie 2004 - vizita în Germania a dlui Marian Lupu, Ministrul Economiei al RM, cu ocazia participării la Forumul Economic "Republica Moldova prezintă" de la Duisburg.
 • Martie 2005 - vizita în RM a 15 reprezentanţi germani din partea OSCE, printre care şi dna Claudia Nolte, deputat în Bundestag din partea CDU, responsabil pentru Republica Moldova, şi a cinci deputaţi germani din partea Consiliului Europei, care au participat în calitate de observatori la scrutinul electoral din Moldova din 6 martie 2005;
 • Aprilie 2005 - vizita la Berlin a dlui Vladimir Botnari, Prim-viceministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu scopul participării la cel de-al 8-lea Congres Poliţienesc European;
 • Aprilie 2005 - vizitele în RM a dlui Volker Rühe, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a Bundestagului german, a dlui Gernot Erler, vicepreşedintele fracţiunii SPD din Bundestag, şi a dlui Michael Schäfer, director politic al MAE german, în vederea participării la Conferinţa Internaţională "Moldova and Europe: bridging the gap";
 • Mai 2005 - vizita în RM a dlui Erich Stather, Secretar de stat în cadrul Ministerului federal pentru Cooperare economică şi dezvoltare;
 • Iunie 2005 - vizita în RM a dlui Manfred Carstens, membru al CDU, preşedintele Comisiei pentru buget a Bundestagului german;
 • Iunie 2005 - vizita la Berlin a dnei Olga Goncearova, Director General al Biroului Relaţii Interetnice din RM, cu scopul evaluării activităţii diasporei moldoveneşti în RFG;
 • Septembrie 2005 - vizita la Berlin a dlui Vladimir Botnari, Prim-viceministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, şi a dnei Valentina Litvinov, Şeful Biroului Naţional Central Interpol de la Chişinău, cu scopul participării la cea de-a 74-a Adunare Generală a Interpolului de la Berlin;
 • Decembrie 2005 - vizita în RM a dlui Georg Nüßlein, membru al Comisiei parlamentare pentru cooperare economică şi dezvoltare din Bundestagul german;
 • Ianuarie 2006 - vizita la Berlin a dlui Anatolie Gorodenco, Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, cu scopul participării la Forumul dedicat Republicii Moldova cu tema "Businessul agricol în Republica Moldova - industria alimentară şi vinicolă".
 • Martie 2006 - vizita de lucru în RFG a dlui Valeriu Ostalep, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM;

Relaţiile bilaterale moldo-germane au fost în mod deosebit impulsionate de vizita oficială în Germania a Preşedintelui Republicii Moldova, dl Vladimir Voronin, în perioada 15-16 mai 2006, în cadrul căreia au avut loc întrevederi la Berlin cu Angela Merkel, Cancelar Federal, Norbert Lammert, Preşedintele Bundestagului, Michael Glos, Ministru Federal al Economiei şi Tehnologiei şi Klaus Wowereit, Primar General al capitalei germane. De asemenea, Şeful Statului moldovenesc a susţinut un discurs public în cadrul Fundaţiei Friedrich Ebert cu tema "Republica Moldova pe calea integrării europene". La 16 mai delegaţia condusă de Preşedintele ţării s-a deplasat la Stuttgart, unde dl V.Voronin a avut întrevederi cu Günther Oettinger, Prim-ministrul landului Baden-Württemberg, Peter Straub, Preşedintele Parlamentului landului Baden-Württemberg, de asemenea a vizitat Asociaţia Nemţilor Basarabeni şi Compania DaimlerChrysler. În cadrul acestei vizite au fost semnate două documente bilaterale: Declaraţia privind intenţiile de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al RM şi Ministerul Federal al Muncii şi Protecţiei Sociale al RFG şi Protocolul privind schimbul Instrumentelor de ratificare a Acordului dintre RFG şi RM privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 28 februarie 1994, precum şi a Protocolului de amendament la acest Acord din 26 august 2003.

La consolidarea relaţiilor bilaterale au contribuit şi alte vizite importante:

 • August 2006 - vizita în RM a dnei Eva Luise Köhler, soţia Preşedintelui german Horst Köhler, în calitate de patron UNICEF al RFG;
 • Septembrie 2006 - vizita în RFG a dlui Andrei Stratan, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu dl Frank-Walter Steinmeier, Ministrul Federal al Afacerilor Externe;
 • Octombrie 2006 - vizita în RM a dlui Norbert Lammert, Preşedintele Bundestag-ului, însoţit de dl Manfred Grund, Secretar General al fracţiunii parlamentare majoritare CDU, responsabil pentru Republica Moldova.
 • Mai 2007 – vizită de lucru în Germania a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul căreia a purtat discuţii cu dl Norbert Lammert, Preşedintele Bundestag-ului, şi a participat la lucrările Forumului european cu genericul „Republica Moldova – noul vecin al Uniunii Europene”, desfăşurat în or. Frankfurt am Main.
 • Septembrie 2007 – vizită de lucru la Chişinău a dlui Michael Glos, Ministrul Economiei şi Tehnologiei al RFG, în cadrul căreia a purtat discuţii cu conducerea Republicii Moldova privind examinarea modalităţilor de impulsionare a cooperării bilaterale moldo-germane şi convenind cu Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova să desfăşoare implementarea unui proiect-pilot comun referitor la pregătirea profesională a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova.
 • Octombrie 2007 - vizita în Republica Moldova a Ministrului de Stat pentru afaceri europene din cadrul MAE-ului german, Günter Gloser, în cadrul căreia au fost purtate discuţii cu oficialităţile moldoveneşti, fiind apreciată insistenţa şi perseverenţa cu care autorităţile Republicii Moldova abordează subiectul integrării europene. Totodată, a fost specificat că un argument forte pentru avansarea calitativă a dialogului cu UE rămâne promovarea eficientă a reformelor interne din Republica Moldova.
 • Noiembrie 2007 – participarea dlui Valeriu Ostalep, Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, la Conferinţa Internaţională „Politica europeană de vecinătate şi Republica Moldova: realizări şi perspective”, desfăşurată la Berlin şi organizată de Institutul Moldova din Leipzig în cooperare cu Ambasada Republicii Moldova în RFG şi cu susţinerea Academiei Europene din Berlin, Fundaţia Bertelsmann şi Fundaţia Friedrich Ebert.
 • Februarie 2008 – participarea dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, la lucrările celei de-a 44-a ediţii a Conferinţei din Munchen privind politica de securitate cu genericul „Lumea în transformare - schimbarea puterilor, lipsa strategiilor?”
 • Martie 2008 - vizită de lucru la Bonn a dlui Gheorghe Duca, Prteşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi a dlui Ion Tighineanu, Vicepreşedintele AŞM, în cadrul căreia au fost purtate discuţii cu reprezentanţii Ministerului federal al Educaţiei şi Ştiinţei, Consiliul German pentru Cercetare (DFG), Centrul European de Studii şi Cercetare „Caesar”, precum şi la fundaţia „Alexander von Humboldt”.
 • Mai 2008 – consultări purtate la Berlin de dl Valeriu Ostalep, Viceminsitrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, în domeniul integrării europene.
 • Octombrie 2008 – vizită de lucru la Berlin a dnei Larisa Catrinici, Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova.
 • Noiembrie 2008 – Forumul economic „Moldova prezintă”, desfăşurat în oraşul Frankfurt pe Main, la care a participat dl Igor Dodon, Prim-viceprim-ministru, Ministrul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova.
 • Noiembrie 2008 – întrevederea la Berlin a dlui Igor Dodon, Prim-viceprim-ministru, Ministrul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, cu dl Michael Gloss, Ministrul federal al Economiei al Germaniei, în cadrul căreia au fost puse în discuţie modalităţile de impulsionare a relaţiilor economice bilaterale moldo-germane. Totodată, ambii oficiali au semnat Memorandumul de înţelegere reciprocă privind colaborarea în domeniul instruirii şi perfecţionării managerilor întreprinderilor economiei naţionale a Republicii Moldova.
 • Noiembrie 2008 – vizita de lucru la Berlin a dlui Valeriu Ostalep, Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, în cadrul căreia a purtat discuţii la Ministerul federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Ministerul federal de Interne, Cancelaria federală şi a susţinut o prelegere privind eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova la Academia
 • Decembrie 2008 – desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice „Cantemir în contextul culturii europene”, organizate de Ambasada Republicii Moldova în Germania în cooperare cu Academia de Ştiinţe din Berlin-Brandenburg, membru al căreia Dimitrie Cantemir a fost ales în anul 1711. La conferinţa a participat Academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Relaţiile moldo-germane au cunoscut o dezvoltare continuă şi sub aspect economic. Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Republicii Moldova, plasându-se pe locul cinci după volumul total al schimburilor comerciale şi pe locul doi printre ţările UE. Principalele mărfuri moldoveneşti exportate în RFG sunt produse textile, din piele, alimentare, băuturi şi articole din tutun. Principalele mărfuri importate sunt maşini, aparate electrice şi electronice, produsele textile, automobile şi piese de schimb, produse chimice, produse din masă plastică şi cauciuc. Printre cele mai mari companii germane care activează în Republica Moldova pot fi menţionate "Sudzucker", "Knauf", "Metro", "Steilmann", "Mabanaft". Interesul reciproc al antreprenorilor din Moldova şi Germania este confirmat şi de numeroasele participări la târgurile şi expoziţiile din ambele ţări. De o importanţă majoră este prezentarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială EXPO 2000, care a contribuit esenţial la promovarea unei imagini pozitive a ţării noastre în Republica Federală Germania. În scopul intensificării contactelor între oamenii de afaceri şi promovării investiţiilor străine, sunt organizate forumuri economice şi misiuni ale oamenilor de afaceri. Bunăoară Forumuri economice de amploare fost organizate în or. Duisburg (2004), la Stuttgart (2006), precum şi în or. Frankfurt pe Main (2007 şi 2008).

Germania ocupă un loc important şi printre ţările donatoare în cadrul cooperării pentru dezvoltare. În baza Acordului de cooperare tehnică între RFG şi Republica Moldova, semnat în anul 1994, precum şi a celui de cooperare financiară semnat în anul 2000, Germania a implementat în ţara noastră mai multe proiecte în diferite domenii în volum total de peste 20 Mil. Euro. Domeniile prioritare pentru cooperarea tehnică rămân a fi asistenţa juridică, adaptarea legislaţiei moldoveneşti la normele UE şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Priorităţile cooperării financiare sunt sectorul social şi îmbunătăţirea infrastructurii precum şi susţinerea proiectelor PPP (Privat Public Partnership).

Relaţiile culturale moldo-germane, punctul culminant al cărora a fost desfăşurarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Germania în anul 1998, se caracterizează în continuare printr-o dezvoltare stabilă. În Germania activează Societatea Culturală "Moldova", cu scopul de a promova valorile culturale şi spirituale moldoveneşti, iar în septembrie 2004 a fost fondată "Societatea Moldovenilor din Germania", care reuneşte membri ai diasporei moldoveneşti din RFG.

Un rol activ îl joacă şi Uniunea Nemţilor Basarabeni, reprezentanţii căreia - etnicii germani de origine basarabeană, care au revenit în Germania în anii 1939-1940 - vizitează frecvent ţara noastră, acordând un ajutor însemnat în special localităţilor de unde provin.

Contactele bilaterale în domeniul ştiinţei şi învăţământului sunt promovate în conformitate cu Protocolul din anul 1998, care favorizează colaborarea directă între Serviciul German pentru Schimbul Academic (DAAD) şi Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova, precum şi între Conferinţa Rectorilor Instituţiilor de Învăţământ Superior (HRK) şi Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. Germania a acordat un sprijin consistent prin oferirea burselor de studii şi cercetări ştiinţifice studenţilor, savanţilor şi funcţionarilor moldoveni. O importantă realizare în domeniu o constituie inaugurarea la 1 martie 2006 a Institutului cultural "Moldova" cu sediul le Leipzig. Scopul acestui Institut, deocamdată unic în spaţiul german şi european, este promovarea dialogului şi contactelor cu instituţiile din Republica Moldova, promovarea cercetărilor ştiinţifice, organizarea conferinţelor ştiinţifice şi realizarea diferitor proiecte în domeniile învăţământului, ştiinţific şi cultural.

Republica Moldova acordă o atenţie specială dezvoltării relaţiilor cu Germania, pe care la consideră deosebit de importante în procesul de consolidare democratică şi economică a ţării şi integrării în structurile europene.