ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Ştiri din Moldova

Reuniunea cu reprezentanţii societăţii civile

Reuniunea cu reprezentanţii societăţii civile
La 17 februarie curent, la Ministerul Afacerilor Europene şi Integrării Europene a avut loc o reuniune cu reprezentanţii societăţii civile, dedicată agendei de integrare europeană a Republicii Moldova. Reuniunea, condusă de către viceministrul Daniela Morari a inclus discuţii privind Raportul de progres privind Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada anilor 2014–2016, mecanismul de coordonare şi noile elemente ale Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru perioada anilor 2017–2019.

De asemenea, discuţiile s-au axat şi pe priorităţile agendei europene a Republicii Moldova pentru anul 2017, inclusiv, viitorul Summit al Parteneriatului Estic, pregătirile către reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, consolidarea eforturilor de informare şi comunicare pe dimensiunea integrării europene cu societatea civilă.

Reprezentanţii societăţii civile au mulţumit pentru organizarea reuniunii respective, exprimându-şi speranţa că această platformă de comunicare ar putea căpăta un caracter permanent. Societatea civilă manifestă un interes sporit faţă de prevederile Acordului de Asociere, precum şi modul în care autorităţile naţionale implementează angajamentele asumate.
La rândul său, Daniela Morari a încurajat implicarea activă a societăţii civile în procesele ce contribuie la realizarea agendei europene a ţării, accentuând importanţa elaborării unor studii şi evaluări de impact alternative, urmare a implementării Acordului de Asociere.