ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada

Centrul de Apel

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):
0049 (0) 17645813159,
disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.Products of Moldova Airmoldova E-services Registru bosch-stiftung Chamber

Adresa Ambasadei:

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Tel.: + 49 30 44 652 970
Fax: + 49 30 44 652 972

E-mail: office@botschaft-moldau.de

E-mail: konsulat@botschaft-moldau.de (Secţia consulară)

Program de lucru al Sectiei Consulare

AVIZ IMPORTANT

În zilele de 8 şi 9 martie 2018 nu vor fi prestate servicii consulare.

Doar în cazuri de urgenţă justificată (decese, reţineri, accidente sau alte situaţii excepţionale) cetăţenii se pot adresa la nr. de urgenţă 0049 17645813159 (la acest număr nu se oferă consultaţii, programări, etc.)


Luni, marţi, miercuri, joi

  • 09:00 – 11:30 – primirea cetăţenilor în audienţă, conform programărilor prealabile
  • 15:30 – 16:30 – eliberarea actelor

Programările şi consultaţiile telefonice se oferă la tel: +49 30 28 352 37, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 13:30 – 15:30.

Vineri – NU se prestează servicii consulare şi NU se oferă consultaţii telefonice.

Pentru a nu ține linia telefonică ocupată, înainte de a suna, rugăm să consultați site-ul la sub-rubricile tematice unde veți găsi toată informația necesară http://www.germania.mfa.md/working-hours-md/.

În cazul în care nu reuşiţi să luaţi legătura telefonică, ne puteți scrie la adresa de e-mail: konsulat@botschaft-moldau.de şi să indicaţi numele/prenumele dvs., data/ luna/anul naşterii, un număr de telefon de contact.

Serviciile consulare şi consultaţiile consulare complexe ce necesită o studiere mai amănunţită a dosarului se oferă doar pe baza programărilor prealabile.

Pentru următoarele servicii consulare este nevoie de programare prealabilă, iar solicitanţii sunt obligaţi să se prezinte personal la Ambasadă cu actele în original!:

  • - Perfectarea paşaportului şi/sau a buletinului de identitate;
  • - Depunerea cererii pentru emigrare autorizată;
  • - Depunerea cererii pentru redobîndirea/ renunţarea la cetăţenia RM;
  • - Transcrierea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, etc.);
  • - Depunerea cererilor pentru eliberarea duplicatelor/certificatelor de stare civilă;
  • - Perfectarea actelor notariale;
  • - Perfectarea titlurilor de călătorie (cu excepţia urgenţelor justificate)

NU se permite expedierea prin poştă a cererilor/documentelor/dosarelor în vederea prestării serviciilor consulare menţionate mai sus.

Important!
Înainte de a se prezenta la Secţia consulară, persoanele programate vor consulta site-ul Ambasadei, conform rubricilor pentru a lua cunoştinţă cu actele ce trebuie prezentate, inclusiv copiile actelor, etc.

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție): 0049 (0) 17645813159, disponibil 24/7.
La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.